Altitude365 + Uclarity utsedd till Gasellföretag 2021

Altitude365 + Uclarity utsedd till Gasellföretag 2021

För andra gången har Altitude365 utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri. Det är ett kvitto på att stark tillväxt och sunda finanser skapar ännu bättre förutsättningar för den nya konstellationen med Uclarity för ett starkare tillsammans.

– Vi vill skapa bättre förutsättningar för ett tryggare, skönare och mer effektivt arbetsliv för alla. Då känns det extra bra att få ett kvitto på att det vi gör inte bara bidrar till ett bättre arbetsliv utan att vi även står för en sund och hållbar tillväxt, säger Marcus Persson, Partner, Altitude 365 + Uclarity.

Vad krävs för att utses till Gasellföretag av Dagens Industri?

En Gasell har offentliggjort minst fyra årsredovisningar, har en omsättning som överstiger 10 Mkr och har minst 10 anställda. Under e senaste tre åren ska man ha haft en kontinuerligt ökad omsättning. Under samma period ska man minst ha fördubblat sin omsättning. Ett samtal rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren ska vara positivt. I allt väsentligt ska en Gasell ha vuxit organiskt och inte genom förvärv eller fusion. En Gasell har också sunda finanser.

Vill ni också lyckas med resan mot ett bättre arbetsliv?

Nyfiken på mer? Kontakta oss!

För frågor, vänligen kontakta; 

Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 070-359 38 54, tommy.Clarke@Altitude365.com 

Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-19 80 16, niklas.olsson@uclarity.com  

Uclarity grundades 2008 och är Nordens ledande rådgivare inom digitala kundmöten och digitalt arbetssätt.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365