Pia Stider

Pia Stider

Senior Consultant

Pia Stider är en av UClaritys ledande specialister inom ledning och styrning av hållbar digital transformation.

Hon har en gedigen erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning, arbetsmiljö- och hälsofrågor, aktivitetsbaserat arbetssätt, ledarskap och medarbetarskap.

Innan UClarity kommer hon från Försäkringskassan där hon arbetat som verksamhetsutvecklare inom strategisk HR. Pia var övergripande projektledare för långsiktig utveckling av Försäkringskassans Aktivitetsbaserade arbetssätt. Som förändringsledare och HR samverkanspartner till IT var en central uppgift att stödja den digitala resan genom att ta initiativ till och driva projektet En Smartare Dag. Förändringsprogrammet syftade till att stödja medarbetarna att vilja, kunna och få arbeta digitalt. Genom att fokusera på beteenden snarare än teknik var målet att optimera den digitala arbetsplatsen till nytta för både verksamhet, medarbetare och miljö.

Pia brinner för att göra den digitala transformationen hållbar, bland annat genom att främja samarbete mellan HR och IT. Pia brinner också för att hjälpa organisationer att få medarbetarna själva att driva användandet av kommunikations- och samarbetslösningar på smarta sätt med verksamhetsnyttan i centrum och hälsan i behåll.

Kompetens och erfarenhet bygger på en mer än 20 år lång karriär inom HR, senast hos Försäkringskassan, där Pia har jobbat inom ett flertal olika roller.