Niklas Olsson Hellström

Niklas Olsson Hellström

VD & Founding Partner

Förutom rollen som VD är Niklas UClaritys mest erfarna projektledare och har erfarenhet av att leda stora komplexa projekt.

Framtagning av mål och strategi för integrerade kommunikationslösningar är en annan av Niklas specialiteter, detta inkluderar insamling av krav och användarbehov enligt UClaritys UCAT metodik.

Han har jobbat med många privata- och offentliga organisationer och med definition av överordnad strategi samt handlingsplaner för införande med syfte att optimera affärsvärde och nytta för organisationen. Detta har inkluderat definition och projektledning av upphandlingsuppdrag för kommunikations- och IT-lösningar.

Niklas har mer än 15 års erfarenhet från IT-branschen och kommer senast från Accenture/ Avanade där han var nordisk ansvarig för Unified Communications lösningar. Han har även jobbat många år på HP och Compaq inom en global gruppering med fokus på områden såsom integrerade kommunikationslösningar samt mobila företagslösningar.