Marianna Settergren Gallipoli

Marianna Settergren Gallipoli

Senior Consultant

Marianna är specialist inom området Telefoni-,  Contact Center- och UC-lösningar med fokus på kravfångst, besparingsanalyser, användarundersökningar och upphandling.

Hon hjälper kunderna att få maximal effekt av investeringar i kommunikations- och samarbetslösningar. Marianna är driven och fokuserad, med ett strukturerat arbetssätt för att nå kundernas mål. Med bred erfarenhet av att arbete med kunder och projekt inom både privat och offentlig sektor kan hon kombinera den offentliga världens juridiska riktlinjer med den privata världens flexibilitet för att nå bästa resultat. Marianna har en mångårig erfarenhet med start som teletekniker och sedermera ansvarig personalutvecklingsprojektet vid Telia övergång från statligt monopol till fri marknad. Innan UClarity arbetade Marianna under många år som partner och konsult på Qtelgruppen med telefoni- och kommunikationslösningar inom offentlig och privat sektor.