2016 års trender inom kommunikation och samarbete

2016 års trender inom kommunikation och samarbete

God fortsättning! Nu är vi inne på starten av 2016 och det ska bli spännande att se vad som kommer att hända under året. Baserat på allt som hände under 2015 inom området för kommunikations och samarbetslösningar har jag fått uppgiften att försöka titta 12 månader framåt och sia om vad som kommer att dominera området. Det här tror jag att 2016 kommer att bjuda oss på:

Det digitala “resfria” kundmötet

Teknologin för inbyggd realtids video, ljud och innehållsdelning i webbläsaren har nu kommit så långt att det går att ha seriösa kundmöten på distans. Vi har redan sett en del försök med denna typ av teknologi men det är först nu att det börjar bli stabilt och att många kunder faktiskt är redo. Vi såg bland annat Nordeas och Försäkringskassans lansering av denna typ av distanskundmöten under 2015 och vi tror att många fler kommer att lansera liknande tjänster för att kunna erbjuda bättre service och hjälp i komplexa kundmöten där kunden inte är på plats fysiskt. En naturlig utveckling av det övriga digitala erbjudandet.

Det digitala mötet med kollegor och partners blir affärskritiskt

Användningen av det digitala mötet mellan kollegor och/eller affärspartners kommer att mogna i och med att den största delen anställda har tillgång till lösningar från deras egen PC eller mobila enhet. Dessutom har kostnaden sjunkit och kvaliteten ökat. Det digitala mötet som lösning  kommer under 2016 att bli en naturlig del av den digitala arbetsplatsen. Vi tror att det digitala mötet kommer bli lika affärskritiskt som e-post och telefoni för många organisationer under 2016.

Desktop video och video i mötesrummet kommer äntligen ihop

I många år har vi hört kunder önska att man kunde knyta ihop sin rumsbaserade videolösning med det personliga kommunikations-klienterna i laptopen eller sin mobila enhet. Även om det funnits produkter och möjligheter att göra det till viss del har upplevelsen varit för dåligt och handhavandet för komplicerat. Under senaste tiden har vi sett en positiv utveckling där videosystem direktregistrerar sig mot UC plattformen och integrationstjänster som blivit bättre. Ciscos köp av Acano och Polycoms satsning på Real Connect visar att interoperabiliteten mellan plattformar för video är viktig. Nyckeln för att lyckas är enkelhet att boka möten, enkelhet att ansluta till möten. Utan dessa två kommer det misslyckas!

Rätt plats, med rätt utrustning på rätt tid

Ni som gjort lumpen känner igen termen! En tydlig trend är att det traditionella konferensrummet med ett videosystem i ena ändan av rummet minskar. Istället för få stora rum med dyra system som ofta har rätt låg användningsgrad satsar man på fler mindre rum anpassade för vad som verkligen ska göras i rummet. Stora rum kan givetvis finnas kvar där det finns behov. Men det traditionella rummet är inte längre synonymt med ett videomöte. Ett videomöte kan ske från soffan med laptopen i knät, i ett litet huddle room för 2-3 pers eller ett rum med en stor soffgrupp. Det handlar om att utrusta rummet eller sig själv rätt, och skapa förutsättningar för att det ska fungera

Content is king och silence in golden. Men bra ljud i möten är jätteviktigt!

Kanske inte en trend, men låt 2016 bli året där vi slutar slösa varandras tid genom att sitta i möten och låtsas höra vad som sägs! HD ljud börjar bli en självklarhet i alla lösningar, från företagsväxlar till mobiltelefoner. Men för att hela kedjan ska fungera krävs det även att vi utrustar oss med rätt ljudenheter och försäkrar oss om att vi har ett fungerande nätverk. En ”puck” i ett konferensrum med 6 personer är inte tillräckligt, och ett iPhone headset i ett livligt kontorslandskap ger inte en bra upplevelse för den på andra sidan.

Global mjukvarubaserad telefoni i molnet blir verklighet

Med lanseringen av molnbaserade telefonitjänster från både Cisco och Microsoft kommer 2016 att bli första året där det finns möjlighet att få till nästan globala mjukvarubaserade telefonilösningar. Vi kommer att uppleva första versionen av dessa tjänster under 2016 men utvecklingen kommer att gå snabbt. Förenkling, centralisering och globalisering kommer bli ledande ord när framtidens globala kommunikationslösningar ska planeras för geografiskt utspridda organisationer.

Digital stress hanteras som arbetsmiljöproblem

Antalet digitala lösningar för kommunikation och samarbete på jobbet och privat kommer fortsätta öka. Integrationen av lösningarna kommer inte att bli bättre, tvärtom kommer det att bli naturligt att använda olika applikationer för olika typer av kommunikation och samarbete. Allt kommer automatiskt att bli tillgängligt mobilt, överallt och 24/7. Detta kommer på sikt att påverka många användare och medarbetare negativt, om inte HR-avdelningen på allvar engagera sig. Vi ser tendenser hos många kunder att detta börjar hända. Vi tror därför att 2016 blir året där HR och IT tillsammans börjar proaktivt hantera digitalt relaterad stress som ett arbetsmiljöproblem. Medvetna val, tydliga riktlinjer och utbildning är en del av lösningen för att behålla medarbetarnas ork och engagemang.

Det här är alltså de trender som jag tror 2016 kommer att bjuda oss på. Flera av ämnena är saker som vi på UClarity pratat om i flera år och det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen under året. Om du vill diskutera någon av dessa spaningar är du självfallet välkommen att höra av dig till oss eller lämna en kommentar nedan.

Peter är en av UClaritys ledande specialister på IT-kommunikationslösningar med fokus på strategiprojekt samt införande av ny teknologi i verksamheten.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365