User Adoption

User Adoption

Hur hjälper vi er att få effekt?

Vi ser till att kommunicera med ett språk som medarbetarna förstår för att säkerställa att verksamhetsmålen uppfylls.

Vår Lanserings- och User Adoption-modell

Förändring sker inte i organisationer, förändring sker hos människor. Vår modell utgår från människan och de drivkrafter som påverkar människors möjligheter att vilja förändra sina arbetssätt för att nå förväntad effekt av en investering. Vår modell utgår också från klassiska marknadsförings- och förändringsledningsprinciper och är anpassad för att accelerera User Adoption vid införande av nya digitala arbetssätt.

 

Vårt tillvägagångssätt

Ett urval av våra uppdragsgivare

 

Redo att ta nästa steg? Hör av dig! 

 

OM UCLARITY KONTAKTA OSS