Är ditt nätverk redo för Molnet?

Är ditt nätverk redo för Molnet?

När jag reflekterar över veckan på Microsoft Ignite och de sessioner jag varit på som handlar om Office 365 och hur man förebygger problem så är det tydligt att Microsoft har fått mycket feedback kring nätrelaterade problem. Detta blir extra tydligt eftersom jag har bevakat de områden som involverar realtidskommunikation (Skype och Teams). Jag tänkte därför summera ner några rekommendationer kring vad man bör tänka på innan man flyttar upp mötestjänster och samtalstjänster i molnet. Det är extremt viktigt att man också gör detta INNAN och inte EFTER för att inte förbruka förtroendet för de tjänster man vill migrera. Dagens användare är kräsna, de vill att allt ska fungera perfekt första gången, har man tur får man en andra chans, men misslyckas man en tredje gång så kommer tjänsten inte bli populär. För att lyckas är det såklart inte bara nätverket som måste leverera, man måste såklart tänka på lansering och se till att användarna har rätt förutsättningar och enheter för att lyckas med sina möten och samtal.

Så, tänk på följande:

  • Betrakta mötestjänster och samtalstjänster i molnet som en dela av ditt eget nätverk. Du har ju trots allt valt att placera värdefull data där. Undvik ”proxy´s” och ”paket inspektering” då detta kan resultera i både anslutningsproblem och kvalitetsproblem. Kort sagt behandla inte trafiken till din tjänsteleverantör på samma sätt som du behandlar trafiken till övriga Internet.
  • Har du ett WAN som spänner över landsgränser, se till att din Internet Breakout inte är central utan lokal för varje site. Detta för att media trafiken ska få den kortaste vägen till närmaste ”Microsoft Edge”.
  • Säkerställ att du öppnar upp rätt portar och framför allt rätt protokoll. För att uppnå god samtalskvalitet så måste media trafiken använda UDP protokollet framför TCP protokollet. En uppdaterad version av ”Network Assessment Tool” ska komma under hösten där man kan kontrollera att rätt portar och protokoll är öppna så att trafiken kan flöda som den ska.
  • Använd QoS (Quality of Service) för att tagga och prioritera media trafiken på ditt WAN och LAN. Även om taggningen är oväsentlig på Internet så kommer den att göra nytta under den tiden som paketen befinner sig på ditt WAN och LAN. Om man väljer att prioritera ljud i högsta klassen så kommer den trafiken att gå före t.ex. filöverföring. Alla modaliteter (ljud,video, applikationsdelning/skrivbordsdelning, filöverföring och signalering) går att tagga med olika värden och på så vis prioritera i olika klasser.
  • Prata med din Internetleverantör och fråga om de har en knutpunkt till Microsoft Global Network. Microsoft har idag samarbete med över 2500 Internetleverantörer i över 130 länder så sannolikheten är stor att avståndet från ditt WAN till Microsofts WAN inte är så många hopp bort. Microsoft Network är dessutom ett av världens tre största nätverk.

Men ExpressRoute då?

Azure ExpressRoute är inte ett krav för att få den mest optimala mediekvaliteten. Det är dock ett av installationsalternativen som hjälper dig att se till att din molnanslutning uppfyller de tröskelvärden och krav som finns för att du ska få en god upplevelse.

Följer du denna vägledning så har du goda möjligheter att lyckas med dina mötestjänster och samtalstjänster i molnet. Vill du vara helt säker på att ditt nätverk och din Internetleverantörs nät kommer att kunna leverera den kvalité som krävs så rekommenderar vi alltid en nätverksanalys som fokuserar på de nyckelvärden som är viktiga för just realtidskommunikation.
Vår tjänst ”UC Ready” är en nätverksanalys som fokuserar på samtalskvalitet både för kunder som har sin plattform för realtidskommunikation i molnet eller i eget datacenter.

Mer information:

UC Ready: http://www.uclarity.com/sv/vara-tjanster/teknik/uc-ready/
Network Assessmen tool:
http://aka.ms/networktool
Microsoft Network:
https://aka.ms/microsofts-network
Peerign database:
https://aka.ms/8075
Network Performance Targets:
https://aka.ms/teams_networkquality_targets

Martin är en av UClaritys specialister på Microsoft Intelligent Communicationslösningar. Som Senior Consultant är han en av Sveriges ledande lösningsarkitekter för Microsoft Skype for Business Server.