Tina Koski

Tina Koski

Senior Consultant

Tina är en av UClaritys ledande specialister på strategisk kompetensförsörjning vid införande av nya IT-lösningar både för medelstora och stora organisationer.

Hon har lång erfarenhet från att genomföra förstudier med behovsanalyser och kompetenskartläggningar till att ta fram utvecklingsplaner och strategier för att uppnå maximal nytta på gjorda IT-investeringar. Tina är välbevandrad i den svenska standarden för Ledningssystem för kompetensförsörjning SS624070.

Tina brinner för att hjälpa organisationer att verkligen lyckas med att öka produktiviteten och minska stressen genom nya kommunikations och samarbets-lösningar.

Kompetens och erfarenhet bygger på en mera än 15 år lång karriär från utbildningsbranschen, senast hos Cornerstone Sweden AB, där Tina har jobbat med IT intensiva organisationer i Norden både inom privat och offentlig sektor.