Shahid Hussain

Shahid Hussain
Shahid Hussain

Senior Consultant

Shahid är senior konsult på UClarity inom affärsområdet Unified Communication. Hans fokus är för närvarande inställt på att påvisa för UClaritys kunder nyttan och värdet av att ha anpassade krav och kostnader i deras tekniska plattformar. Shahid är passionerad för utvecklingen UC-plattformen i vardagslivet och det är det som driver honom att vara en del av UClarity.

Shahid har stor erfarenhet inom IT- och telekomindustrin. Han har en bakgrund inom kravanalys, IT-systemdesign och utveckling. Innan han började på UClarity arbetade han inom området för video streaming och mobil applikationsutveckling. Han har arbetat i flera EU-projekt relaterade till informationsövervakning i SMARTGRID. Som lösningsarkitekt har Shahid utformat och utvecklat system som SMS, IVR och call-center lösningar.